invoice template

invoice generator

ฤกษ์แต่งงานปี 2559 วันมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่
ฤกษ์แต่งงานปี 2559 วันมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่

ฤกษ์แต่งงานปี 2559 วันมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่

ฤกษ์แต่งงานปี 2559 วันมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่

info-%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%9959_04-600

ฤกษ์แต่งงาน 2559 ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะการแต่งงานจะขาดการดูฤกษ์ยามมงคลในการเริ่มต้นพิธีไม่ได้ เนื่องจากการเริ่มต้นด้วยฤกษ์งามยามดีหมายถึงการเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งคนไทยยังเชื่อว่าการเริ่มต้นเรื่องใด ๆ ในชีวิต หากเริ่มตามฤกษ์ที่คำนวณว่าดีแล้วก็จะพบกับความสำเร็จ ความเจริญ ดังนั้นการดูฤกษ์แต่งงานจึงถือว่าสำคัญมาก วันนี้กระปุกดอทคอมจึงนำ ฤกษ์แต่งงานปี 2559 จากเว็บไซต์ myhora.com มาฝากกันค่ะ

สำหรับ “ดิถีเรียงหมอน” หรือ “ดิถีแมลงปอ” ใช้ในการแต่งงานถือฤกษ์แต่งงาน ข้างขึ้นโดยส่วนมากจะใช้ 7, 10, 13 ค่ำ และถ้าเป็นข้างแรมใช้ 4, 5, 10, 14 ค่ำ วันที่กำหนดไว้นี้นับว่าเป็นวันเรียงหมอนได้ ดังนั้นการให้ฤกษ์แต่งงานควรหาฤกษ์ให้ตรงกับวันเรียงหมอนจึงจะดี และสำหรับ “ฤกษ์แต่งงานปี 2559”  มีดังต่อไปนี้

backdropweding

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนมกราคม

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ แรม ๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนมีนาคม

วันอังคารที่ 1 มีนาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 5 เมษายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 19 เมษายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน แรม ๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนพฤษภาคม

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน แรม ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2559 วันมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนกรกฎาคม

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนสิงหาคม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนกันยายน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 20 กันยายน แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนตุลาคม

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนพฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

แต่งงานวันพุธ : ในทางโหราศาสตร์ ดาวพุธเป็นดาวแห่งความแปรปรวน ไม่แน่นอน ดาวพุธมักมีการโคจรที่ผิดปกติอยู่เสมอ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย เดี๋ยวเร็ว เดี๋ยวเดินช้า หรือกลับเดินถอยหลัง ด้วยสาเหตุดังกล่าวคนโบราณจึงถือว่าดาวพุธเป็นดาวที่หาความแน่นอนและความมั่นคงไม่ได้ จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้วันนี้เป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรส เพราะอาจจะทำให้คู่บ่าวสาวมีจิตใจที่โลเล ไม่มั่นคงกับคู่ครองของตนเอง ซึ่งจะนำพาไปสู่การนอกใจและหย่าร้างกันในที่สุด

          หมายเหตุ : เนื่องจากฤกษ์มีกฎเกณฑ์วิธี มีข้ออนุโลมข้อยกเว้น ข้อพิจารณาอีกมากมาย บางฤกษ์ใช้การหนึ่งได้แต่ใช้กับอีกการหนึ่งไม่ได้ ฤกษ์สำคัญอาจต้องผูกรวมชะตาผู้ใช้ฤกษ์รวมกัน ดังนั้นฤกษ์ในการสำคัญท่านควรปรึกษา และให้ฤกษ์โดยโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการให้ฤกษ์ ทั้งนี้รายละเอียดฤกษ์ด้านบนแสดงเป็นเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่เพื่อสืบทอดตามบูรพาจารย์เท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เครดิต ที่มาจาก : http://wedding.kapook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-131256.html

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

invoice template

invoice generator